Úřad městské části Brno-Ivanovice

Adresa

Mácova 3, 621 00 Brno

Oficiální název

Statutární město Brno, Městská část Brno - Ivanovice

Telefon: (+420) 541 226 695

E-mail: info@ivanovice.brno.cz, IČ: 449 92 785

E-podatelna: podatelna.ivanovice@brno.cz

ID datové schránky: e4gbwnv

Starostka

Ing. Jana Bohuňovská (+420) 541 226 695

starosta@ivanovice.brno.cz

Místostarosta

Jaroslav Elzner (+420) 725 488 811

Místostarosta

Petr Liškutin (+420) 541 226 695

Tajemnice, agenda přestupků, ověřování

Ing. Eva Chaloupková (+420) 541 226 695, (+420) 736 536 730

tajemnik@ivanovice.brno.cz

Podatelna, CZECH POINT, ověřování, poplatky, rybářské lístky, evidence zemědělských podnikatelů

Iveta Drašarová (+420) 541 226 695, (+420) 770 110 295

info@ivanovice.brno.cz

Stavební úřad

Ing. Pavla Jinková (+420) 541 226 697, 736 536 733

stavebniurad@ivanovice.brno.cz

JUDr. Veronika Drobná (+420) 541 226 697, 774 841 056

stavebniurad1@ivanovice.brno.cz

Silniční úřad, životní prostředí, CZECH POINT, ověřování, poplatky, účetní, pokladna

Bc. Kateřina Zemanová (+420) 541 226 695, 778 726 073

uctarna@ivanovice.brno.cz

Bankovní spojení

Komerční banka Brno-město

číslo účtu: 9005 - 20322621 / 0100

 
 úřední den

pouze

podatelna

pondělí8:00-17:008:00-17:00
úterý 8:00-15:00
středa8:00-17:008:00-17:00
čtvrtek 8:00-14:00
pátek 8:00-12:00

Ostatní činnosti v rámci státní správy vykonává pro městskou část Brno-Ivanovice pověřená městská část Brno-Řečkovice. Matriční agendu a pečovatelskou službu pro městskou část Brno-Ivanovice zajišťuje pověřená městská část Brno-Královo Pole.

Městská část založena pro výkon veřejné státní správy zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou města Brna č. 20/2001 - Statut města Brna.

Patička pro tisk

Dne 18.01.2019 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://www.ivanovice.brno.cz

email: info@ivanovice.brno.cz