Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání společného povolení

Oznámení záměru

Ohlášení stavby

Žádost o stavební povolení

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Další listy: =1= -2- -3-

Patička pro tisk

Dne 14.12.2018 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://www.ivanovice.brno.cz

email: info@ivanovice.brno.cz