Vítejte na stránkách městské části Brno - Ivanovice

Vážení spoluobčané,

zveme Vás dne 24. května 2016 od 18.00 hod. do tělocvičny Obecního areálu na

VEŘEJNOU PREZENTACI

společnosti M.S. Ivanovická, a.s. k představení investičního záměru výstavby v lokalitě nad Bauhausem.

Vizualizace investičního záměru již nyní najdete v sekci Informace z úřadu nebo v listinné podobě

na ÚMČ Brno-Ivanovice.

Zastupitelstvo MČ Brno-IvanoviceVýzva stavebního úřadu - pro vlastníky stavebních objektů v k.ú. Ivanovice

  • v sekci Informace z úřadu prosím čtěte důležité sdělení


POPLATKY ZE PSŮ A PRONÁJMY OBECNÍCH POZEMKŮ

  • Termín pro zaplacení poplatků je stanoven do 31. 3. 2016.
  • Poplatky ze psů platí držitel psů starších 3 měsíců dle místa trvalého bydliště nebo sídla. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
  • Sazby poplatků ze psů: základní sazba 300,- Kč na bytový nebo rodinný dům za jednoho a každého dalšího psa nebo snížená sazba 100,- Kč za jednoho a každého dalšího psa (poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu)
  • Občané MČ Brno-Ivanovice mohou poplatky ze psů a pronájmy obecních zaplatit hotově v přízemí ÚMČ Brno - Ivanovice nebo bankovním převodem na účet č. 9005-20322621/0100 (do poznámky uveďte jméno a adresu).
  • více informací v sekci Informace z úřadu

VÍTÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na změnu v organizaci slavnostního obřadu "Vítání dětí". Podrobné informace naleznete v sekci Informace z úřadu.


JUBILEJNÍ BLAHOPŘÁNÍ SENIORŮM

Vážení spoluobčané,

obracíme se na všechny seniory, kteří v aktuální roce dovrší 75, 80, 85, 90 a více let s prosbou o přečtení nových informací k jubilejním blahopřáním formou osobní návštěvy či souhlasu se zveřejněním ve zpravodaji (podrobně v sekci Informace z úřadu).

Dosavadní průběh nám již nepovoluje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nelze nahlížet do evidence obyvatel a nemáme možnost zjistit aktuální situaci. Prosíme o aktivní přístup ze strany oslavenců či jejich příbuzných. Děkujeme za pochopení.

Patička pro tisk

Dne 29.05.2016 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://www.ivanovice.brno.cz

email: info@ivanovice.brno.cz