Vítejte na stránkách městské části Brno - Ivanovice

TERMÍNY SCHŮZEK KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2019

OMLOUVÁME SE ZA TISKOVOU CHYBU V PROSINCOVÉM ZPRAVODAJI A PŘIKLÁDÁME NOVÉ TERMÍNY SCHŮZEK KLUBU DŮCHODCŮ.

od 15,00 hod: 15.1.2019, 29.1.2019, 12.2.2019, 26.2.2019, 12.3.2019, 26.3.2019

od 16,00 hod: 9.4.2019, 23.4.2019, 14.5.2019, 28.5.2019, 11.6.2019, 25.6.2019


Dočasné uzavření sběrného střediska odpadů Brno-Ivanovice

z důvodu provádění oprav komunikace před sběrným střediskem odpadů Atriová, bude toto středisko v době od 11. 12. 2018 do 15. 12. 2018 uzavřeno. Občané mohou v této době využít nejbližší sběrné středisko odpadů Hapalova v Řečkovicích případně jiné ve městě Brně.

Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno

PROSINCOVÉ AKCE

- sobota 8. prosince od 17,00 hod - MIKULÁŠSKÉ KOLÍNKO v obecním areálu

- sobota 15. prosince od 9,00 do 12,00 hod - TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

- neděle 23. prosince od 9,30 hod - VÁNOCE V IVANOVICÍCH (divadlo, vystoupení dětí, rybí polévka, Betlémské světlo...)

- pondělí 24. prosince od 10,00 do 11,00 hod - Betlémské světlo na "návsi v Ivanovicích"

Pozvánky najdete v rubrice Akce v Ivanovicích!

KANALIZACE III. ETAPA - ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA ULICE HATĚ

Vážení občané,

dne 01.11.2018 začala výstavba III. etapy kanalizace v Brně-Ivanovicích, v ul. Hatě. Z důvodu četných dotazů Vás informujeme o skutečnosti, že stavba bude probíhat při částečné uzavírce ul. Hatě, průjezd všem občanům a majitelům nemovitostem a do mateřské školy bude umožněn. V období 01.11.2018 - 31.1.2019 bude částečně uzavřena ul. Hatě v úseku od ul. Zatloukalova po mateřskou školu, příští rok cca od 1.2. do 30.4. bude úplně uzavřen úsek od mateřské školy po ul. Na Rybízárně (nová ul. za mateřskou školou), objízdná trasa je předběžně stanovená po provizorní panelové cestě přes ul. Na Rybízárně a areál pod mateřskou školou. Opět je podmínkou silničního úřadu v Brně-Ivanovicích zachování příjezdu občanům a majitelům nemovitostí!

V případě problémů při průjezdu stavbou kontaktujte prosím odpovědného pracovníka Inženýrských staveb, spol. s r.o. Bohuslava Hlaváčka, tel. 602 565 913.

Přikládáme situaci uzavírky s povoleným dopravním značením, která bude probíhat ve 2 etapách popsaných výše (rubrika Informace z úřadu)

Děkujeme za pochopení.

POŠTA PARTNER v Ivanovicích

Vážení občané, ode dne 3.4.2018 od 13 hodin je otevřena

nová provozovna pošty Partner na Úřadě městské části Brno-Ivanovice.

Otevírací doba a další informace jsou uvedeny v rubrice Informace z úřadu.

Patička pro tisk

Dne 14.12.2018 vytištěno ze stránek Městská část Brno Ivanovice

www: http://www.ivanovice.brno.cz

email: info@ivanovice.brno.cz